ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

สนง.แรงงาน จ.นราธิวาส จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซน์และแอปพิเคชั่น เพื่อบริการข้อมูลให้กับบัณฑิตแรงงานในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส