ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

#กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์”
ให้บริการด้านการจัดหางานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-Service) ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.toea.doe.go.th

หมวด:
เมื่อถูกเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ต้องทำอย่างไร?
ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด / สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 10 หรือโทร #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน

หมวด:
นโยบาย #กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 นโยบายเร่งด่วน เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
 นโยบายสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการต่อเนื่อง

#สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506

หมวด:

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติ หรือเป็นคุณครู กับโครงการเพชรในตม ปี 2563 

โครงการเพชรในตม เป็นโครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครู จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูโดยตรง ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ การทรวงศึกษาธิการ