ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมา เข้ามาทางานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/286/T_0036.PDF
หมวด:

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป และได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน

 

หมวด:

? เช็ค ให้ ชัวร์ ก่อนสมัครงานผ่านบริษัทจัดหางาน
ตรวจสอบได้แค่ปลายนิ้ว เพียงแค่เข้าเว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน #กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/ipd

? คลิ๊กเข้าไปที่ เมนู ดาวน์โหลด
? เลือก เมนู "เกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน"

ง่ายๆ เพียงแค่นี้ คุณก็มั่นใจได้แล้วว่า บริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางาน ใดบ้างที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย