ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

  วันที่  15  กันยายน  2563  เวลา  09.30  น.  นายเชาวฤทธิ์  บุญญานุกูลกิจ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโกลก  ประมงจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  ผู้นำท้องที่และศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ  ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ  โดยชุดเฉพาะกิจบูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์นืำ  ณ บ้านบึงฉลาม  หมู่ที่  10  ตำบลไพรวัน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส