ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110