ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ

หมวด:

        นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ได้ออกกฎกระทรวงเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยให้ลูกจ้างผู้ประกันตน  ต้องหยุดงานเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19  รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานจ่ายชดเชยให้  50%  เพื่อดูแลช่วยเหลือกันในยามสถานการณ์แบบนี้อย่างเต็มที่  ขอให้กำลังใจทุกท่าน  เดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาเป็นภาวะปกติในเร็วๆนี้  ขอให้เชื่อมั่นและให้กำลังใจกันและกันครับผม