สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

 ที่อยู่ 231 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทรศัพท์ 0-7353-2128 - 31 โทรสาร 0-7353-2129
website : http://www.dsd.go.th/narathiwat

แผนที่ตั้งหน่วยงาน