สนง.ประกันสังคม จ.นราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

สนง.ประกันสังคม จ.นราธิวาส

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

 

ที่อยู่ 227 ถนน ศูนย์ราชการ ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์073 532 334  wabsite : http://www.sso.go.th/wprp/narathiwat/