ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

ศูนย์แรงงานอำเภอตากใบ
ที่ว่าการอำเภอตากใบ ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน

 

 

 

 

นางสาวแวลูรูอานิง  แวมามะ
บัณฑิตแรงงานตำบลโฆษิต
โทร.093-7321789

   

 

 

นางจิตติมา ไกรน้อย
บัณฑิตแรงงานตำบลพร่อน
โทร.090-8825929

นางสาวทัศณี  คงประเสริฐ
บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์
โทร.090-8825929

 

นางฮานีสะห์  เจะฮาแม
บัณฑิตแรงงานตำบลไพรวัน
โทร.089-8798763

นางสาวฟารีดา  มะเซ็ง
บัณฑิตแรงงานตำบลนานาค
โทร.084-6313063 

 

นางสาวอิบตีซัม  เจ๊ะโซ๊ะ
บัณฑิตแรงงานตำบลเจ๊ะเห
โทร.086-9686712 

 

นายอัศศิยาม  กูซีเต๊ะ
บัณฑิตแรงงานตำบลเกาะสะท้อน
082-2648863 

นางอารีรัตน์  พรหมเจียม
บัณฑิตแรงงานตำบลบางขุนทอง
โทร.080-1401695

 นายมูหัมมัด ดอฮะ
ประธานอำเภอตากใบ
โทร.088-3897064นางสาว

นางสาวนิฟารีดา  โว๊ะนิเน็ง
บัณฑิตแรงงานตำบลไพรวัน
โทร.080-6058586

 

 

 

ทำเนียบบัณฑิตแรงงาน