ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองนราธิวาส

เขียนโดย แอดมิน

เปิดเรียนหลักสูตรเทคนิคการถ่ายภาพและโฆษณาด้วย Facebook ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2563
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2563 ณ กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ฝั่งอาคารศูนย์วิทยบริการ) สำนักส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ให้ท่านกรอกข้อมูลใน Google form นี้ และนำหลักฐานประกอบการสมัคร มายัง กลุ่มงานหลักสูตรพัฒนาอาชีพ ได้แก่
(1) สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 ฉบับ
(2) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
(3) ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 70 บาท

เขียนโดย แอดมิน

?? อย่ารอช้า ?? ??อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือ ? หากคุณกำลังหางานทำอยู่ ?? พบกับงาน นัดพบ CO-payment และ งานนัดพบแรงงานย่อย ได้ที่โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 15.00 น. ⏰⏰